Žinai, ko reikia, norint išlaikyti dvasinį lygį, kad manyje būtų pakrauti dvasinės šilumos, Dievo artumos akumuliatoriai? Reikia nemažai laiko skirti sau. Kitaip sakant, reikia savimylos turėti ir kartais dėl jos pakovoti.

Tėvas Stanislovas

Leave a Reply