Kategorija: <span>Vestuvės</span>

Kategorija: Vestuvės

***

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui

Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti…

Mylėkit vienas kitą iš širdies ir gelbėkit, ir ginkit vienas kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius, Jūs neužmirškit šito krašto,

Kuriame užsiauginote sparnus, kuriame išmokot meilės raštą.

Ir neužmirškite Jūs šių žmonių, Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo,

Kurie Jums širdį nešė dovanų.

 

***

Mylėkite viens kitą iš širdies, gelbėkite, ir ginkite viens kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius, jūs nepamirškite gimtinės,

kurioj užsiauginote sparnus, kurioj pažinot meilės raštą.

Ir neužmirškit jūs šitų žmonių, kurie jums laimės ir sėkmės linkėjo,

kurie jums širdį nešė dovanų ir į svajas įpynė šiltą vėją.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą, ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,

sukurti gražų ir saulėtą rytą, su meilės ir ramybės spinduliais.

Juk kartais būna ir takai nelygūs, ir apsiniaukęs rudenio dangus,

ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs, užtemdo tai, kas buvo taip brangu.

Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą, ir gerbsite viens kito troškimus,

tai laimė nekviesta ir neprašyta, kasdieną pasibels į judviejų namus.

 

***

O meilė juk suartina krantus.

Ji net didžiausius viesulus nutildo,

Tebūna Jūsų židinys jaukus-

TAurė jaunystės džiaugsmo prisipildo.

Jūs pradedate statyti svajonių pilį –

savo šeimyninę laimę.

Būkite kantrūs kaip kregždės,

darbštūs kaip bitelės,

drąsūs ir gražūs kaip per šaltus

žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai.

Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas

yra judviejų meilė ir savitarpio supratimas.

***

Pirmaisiais metais po vestuvių kalba vyras, o moteris jo klausosi.

Antraisiais metais kalba moteris, o vyras jos klausosi.

Trečiaisiais metais jie abu KALBA, o kaimynai KLAUSOSI…

Palinkėsime jauniesiems, kad jiems netrūktų temų prie arbatos, o kaimynams nesibaigtų kantrybė klausytis…

***

Statykite meilės pilį,

Tieskit į laimę tiltus,

Židinį jaukų užkurkit

Jis žvarboje sušildys.

 

Saugokit meilės rūmą,

Ženkite laimės tiltais,

Bet už viską labiausiai

Branginkite mylinčią širdį!

***

Rožės žiedu trapiu

Jūsų meilė pražydo

Naujo amžiaus aušroj

Už vaivorykštės šydo.

 

Tarsi gulbės, jauni,

Skriskit laimės rytojun.

Jums bus lemta surast

Pažadėtąjį rojų.

***

Jeigu žemės – tai juodžemio,

Jeigu medžio – tai vaisingo,

Jeigu gėlių – tai kvapnių,

Jeigu sūnaus – tai narsaus,

Jeigu dukters – tai gražios,

Jeigu draugų – tai ištikimų,

Jeigu meilės – tai amžinos.

***

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės,
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite..
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite..

***

Visi draugai šiandien pavydi
Tokios šviesios, skaisčios dienos.
Jų žvilgsniai gražią porą lydi,
O lūpos posmus atkartos,
Linkėdamos jauniesiems laimės,
Ilgų, gražių, dosnių dienų,
Šiltos kaip duona meilės saulės,
Pavasarių tik be šalnų!

***

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti
žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes Jums palinkėtume – darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti
Kasdien ir tada, jei užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados !