Žmogus be ego

Paskelbė: 
rudenine
Tema:  Žmogus


Ego nenorėjo mirti. Jis graudžiai žiūrėjo man į akis ir žadėjo aukso kalnus. Įtikinėjo, kad be jo man nieko nepavyks. Trumpiau tariant, maldavo pasigailėjimo. Bet aš buvau nepalenkiamas...

 

Muzika: Tiny Bubbles

Susiję įrašai