Tigro akis

Tigras - katinių šeimos plėšrus žinduolis, gyvenantis Azijoje, miškų ir džiunglių gyventojas. Daugiau kaip pusė visų tigrų gyvena Indijoje. Tigras - vienišas gyvūnas, medžiojantis tiek dieną, tiek naktį. Šviesus su tamsiais dryžiais kailis padeda jam gerai užsimaskuoti ir pakankami priartėti prie aukos. Medžiodamas sėlina link grobio arba puola jį iš pasalų. Gali pargriauti stambų galviją.

Skambant ritmingai muzikai pasigrožėkime šiuo nuostabiu gyvūnu!

(PPS autorius nežinomas) 

Atradimas - cheminis elementas Moteris :)

APRAŠYMAS:
Elementas: Moteris.
Simbolis: M.
Atradėjas: Adomas.
Atominė masė: Idealus variantas - 53,6 kg, bet gali svyruoti nuo 40 kg iki 200 kg imtinai.
Paplitimas: Dideliais kiekiais pasitaiko visose urbanizuotose vietovėse.
FIZINĖS SAVYBĖS
1. Paviršius paprastai padengtas dažų plėvele.
2. Užverda dėl nieko, atšąla be jokios suvokiamos priežasties.
3. Tirpsta tinkamai elgiantis.
4. Netaisyklingai vartojamas šis cheminis elementas apkarsta.

Reikia drąsos ne tik mylėti, bet ir leistis mylimam...

vakaras"Pamesta Fleita gailiai verkė, kad jau seniai niekas ja negroja. Pro šalį eidamas Asilas stipriai į ją pūstelėjo, ir pasigirdo toks švelnus garsas, kokio per visą gyvenimą nebuvo girdėję nei Asilas, nei fleita.

Nesuprasdami, kas pasidarė, - mat buvo ne itin didelio proto, nors proto galia abu ir tikėjo, - kuo skubiausiai išsiskyrė, gėdydamiesi paties gražiausio dalyko, nutikusio per jų liūdną gyvenimą"... Ar gyvenime mes nebūnam panašūs į pamestas fleitas ir pasimetusius asilus?.. (PPS autorius Minde)

Ir dar apie kaukes...

kaukėSu kaukėmis susiduriame ir mūsų dienomis ir ne tik teatre ar karnavaluose. Šiandien kaukės dažnai laikomos savojo "Aš" slėpimo po dirbtiniu veidu simboliu. Šiandieninės "kaukės" - tai vaidmenys, kurių imamės įvairiose situacijose, tai mes tokie, kokius mus mato kiti žmonės. Bendraudami su nepažįstamaisiais, dažnai užsidedame "kaukę". Atsargumo sumetimais mes neskubame jiems atsiverti. Ilgiau pabendravę ir pasijutę saugiai, "kaukes" nusiimame.

Užgavėnės: tradicijos, papročiai ir valgiai

UŽGAVĖNĖS - sena tradicinė ne tik lietuvių, bet ir daugumos Europos šalių gyventojų šventė. Ji švenčiama likus 46 dienoms, t.y. 7 savaitėms iki Velykų.

Užgavėnių kaukė

Kaukės ir Užgavėnių persirengėliai

Užgavėnėms ruošiamasi kaip didelei šventei. Svarbiausia - persirengti neįprastais drabužiais, pasislėpti po kauke.
Pagal veikėjus persirengėlių kaukės skirstomos į dvi grupes: vienose pavaizduoti žmonių, o kitose - gyvulių bruožai. Ypač dažni buvo „žydai", „čigonai", „vengrai", „arkliai", „ožiai", „gervės", „velniai", „raganos", „giltinės", „ubagai". Būtini Užgavėnių eitynių dalyviai - Morė, Lašininis su Kanapiniu arba Gavėnas.

Puslapiai

Susiję įrašai