Antarktida

Antarktida.LedynaiAntarktida - penktasis pagal plotą žemynas aplink Pietų ašigalį. Tai šalčiausias, labiausiai vėjuotas, nuošaliausias ir mažiausiai ištyrinėtas žemynas.
Žemyną skalauja Antarkties (Pietų) vandenynas, kurį sudaro pietinės Atlanto, Ramiojo ir Indijos vandenynų dalys, tačiau Antarkties vandenynas dažnai laikomas atskiru vandenynu dėl žemesnės jo vandens temperatūros ir mažesnio druskingumo.

Draugams...

gėlė suskirdusioj žemėj Ar galima išgirsti šviesą? Ar galima paliesti vėją? Ar galima išgirsti tylą?..
Kiekvienas trokštame gyventi... Būdami tokie maži ir trapūs ieškome draugų šilumos... Bijome, ko nepažįstame, rizikuojame, dalinamės...

 

 

Visus ir visas su šv. Valentino diena!!!

peizažas_kėdėKai visi apie ją šneka, - ji tampa banali...Tačiau...

... kai lyja, mes jos ilgimės,

... kai saulėta - ja džiaugiamės,

... kai šalta - jos dėka sušylame,
Visi apie ją svajojame, Visi nors kartą gyvenime ją - SAVO MEILĘ - sutinkame...
Vasario 14-osios - šv. Valentino dienos - proga prisiminkite tuos, kuriuos mylite.
Nesvarbu kaip - kolegiškai, motiniškai, karštai, aistringai ar tiesiog ilgai.
Nesvarbu ką - draugą, žmoną, tėvynę, darbą ar tiesiog jūrą.
Kartą padovanoję jiems savo širdį, kasdien dovanokite bučinius, šypsenas, gėles.
Tegul šv. Valentinas globoja ir saugo tai, kas visais laikais buvo laikoma LAIME.

Žaidžiam slėpynių... Kur pasislėptų Meilė?

Seniai seniai susitiko visi žmogaus jausmai. Po to, kai Nuobodumas jau trečią kartą nusižiovavo, Beprotybė pasiūlė:

- Gal pažaiskime slėpynių?
Intriga, pakėlusi vieną antakį, paklausė:

- Slėpynės? Kas tai per žaidimas?

Beprotybė paaiškino, kad vienas iš jų bus žaidimo vadovas. Jis užmerks akis ir skaičiuos iki milijono, o kiti tuo laiku pasislėps. Tas, kurį suras paskutinį, ir bus laimėtojas bei sekančio žaidimo vadovas.

ŽODŽIAI TAU...

Dunksteli... Nelyg po širdim kūdikio pėdukė mamos širdulėj antspaudėlį palikt geisdama. Plyšta. Pumpuras. Pavasariu. Atgniauždamas tris žodžius su tąja pačia kaip Pavasaris pradžios raide. Pagarba. Pasitikėjimas. Parama. Tris, magiškais ženklais pavirstančius, idant sulapotų dviejų širdžių sodinamas meilės medis. Idant po juo būtų saugu abiem. Idant vieno lūpų kamputy sutvinksėtų antrojo kaktos kertelėj spurdantis pulsas...

Legenda apie šv. Valentiną

Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. - tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius Klaudijus II ir nuolankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukdė jam išpažinti krikščionių tikėjimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas.

Puslapiai

Susiję įrašai