Sveikinimai, linkėjimai...


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Tau, mamyte,
  Tau, mamute,
  Skyniau mėlyną žibutę
  Tavo šventei šiandien rytą
  Imk pasveikinimą šitą,
  Taip pavasariškai švelnų
  Nuo mažučio mano delno.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Ačiū tau mamyte,
  Kad esi geriausia
  Kad visam pasauly
  Man pati brangiausia.

  Tavo rūpestėlis
  Šildo kaip ugnelė
  Niekas tavo rankų
  Man pakeist negali.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Gyvent ir duot gyvenimą,
  Žydėt širdies žiedu.
  Suteikti prasmę tylumai
  Gali tik Tu!


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave.
  Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies,
  neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos,
  rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų,
  o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Gyvenime - Mama vienintelė
  Gėlė gražiausia...
  Vienintelis žiedelis,
  Išsiskleidžiantis nakčia...
  Žydintis ir niekad nenuvystantis...


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Mama ,
  Tu trykšti lyg šaltinis ir suteiki mums gyvenimą,
  Tu globoji mus, kai tik žengiam pirmus žingsnius,
  Tu suteiki džiaugsmo ir ramumą, vien būdama šalia.
  Todėl mama, sviekinu ir džiaugiuos, kad esi visada šalia.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  MIELOJI MAMA!
  Tu buvai ir liksi
  Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.
  Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi
  Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.
  Sugrižti trokštame kur tu,
  Kur senas beržas, kur gimtinė,
  Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama
  širdy tavojoj meilė begalinė.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Mama,
  Rūpesčius ir skausmą
  Vaikiškas svajas jau pamirštu.
  Ir kodėl man gimė šitoks jausmas?
  Vyras svetimas brangesnis negu tu...
  Mama,
  Kam nepasakei kadaise,
  Kai mane taip sunkiai auginai,
  Kad ateis žmogus - visų brangiausias
  Tas, kuri aš pamilau karštai...
  Aš pas jį į vakarą vėjuotą
  Nuplasnoju plaštake lengva
  Ak, kaip gera bėkt,
  Kad tu žinotum...
  Taip nebėgau niekad, mama, pas tave...


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  MAMA,
  Tu pirmoji pasveikinai mane su tekančia saule,
  Tu pirmoji pabučiavai mano akis, lūpas.
  Tu palinkėjai gyventi laimingai.
  Mama, Tu - mano šviesos spindulys.
  Tavo laimė - aš, tavo dukra (sūnus).
  Tegul Tavo akys mato tik šviesą,
  Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras,
  Tegul niekada nepavargsta rankos,
  Išmokiusios sėti ir auginti,
  Glostyti ir pakelti.
  Linkiu gyventi Tau tiek ilgai,
  Kad Tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.
  SU MAMOS DIENA, MAMA!!!


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Mano mažytės dienos saule anksti myluotos,
  Tarsi laukų purienos ryto rasa paklotos,
  Dar visiškai neilgas mano paties takelis,
  Aš lyg lakštutė pilkas mažas mamos paukštelis...

Puslapiai

Susiję įrašai