Sveikinimai, linkėjimai...


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Tu spindėk, mano Mama, lyg saulė
  Virš pavasario sodų baltų.
  Man nušvieski kelius per pasaulį
  Atsiminimais vaikystės dienų.

  Tu esi reikalinga, Mamyte,
  Ne tik man, bet ir mano vaikams -
  Lyg paukščiukai aplink jie sutūpę
  Tavo meilės lyg duonos vis lauks.

  Na, ir kas, kad visi mes suaugę,
  Savarankiški metų kely...
  Bet Tavų patarimų sulaukę,
  Pasijuntam dvasia stipresni.

  Motinėle, esi mums brangiausia -
  Vien tik Tau puokštė rožių didžiausia.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Žydi rožės,
  Žydi tulpės,
  Noris būt šalia tavęs,
  Sveikinsiu tave mamyte,
  Su pavasario diena!


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Nėra tokių žodžių, kuriuos galėtume atkartoti Tau, Mama.
  Juos tegali tik mūsų širdys išplakti.Tik jos žino, kokia didelė yra Tavo meilė.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Šią džiugią dieną pas Tave skubu
  Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,
  Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
  išskyrus laimę Tavo akyse, Mamyte.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Žydėk kaip visos gėlės žydi,
  ir būk jauna jauna.
  Atleisk, kad laimės Tau nepalinkėjom,
  gėlė laiminga būna visada.
  Tegul visuomet šypsosi Tau saulė,
  Tegul visuomet neduoda Tau liūdėt.
  Motinos dienos proga dovanojam laimės saują,
  Ir viso to ko Mamai galima linkėt.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Geroji mama, mes užaugom
  Kiekvienas jau savam kely.
  Šarma paglostė tavo plaukus.
  Bet dar ruduo toli.
  Tik tu mokėjai mus užjaust,
  dažnai pavargus nuo darbų.
  Dar kartą leiski prisiglaust
  prie tavo rankų nuostabių.
  Ir šiandien tariam tau visi -
  brangiausia žemėj tu Esi!


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Dėkui tau už nemigo naktis,
  už mokymą pažint gyvenimą,
  už meilės kupinas akis,
  už viską tau dėkoju mama.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges,
  Už švelnumą rankų, šilumą širdies.
  Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas
  Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Ten, kur upelio vingis,
  žalia bekraštė toluma,
  nuo vėjo liepų žiedai krito
  ir tyliai vaikščiojo Mama.

  Jinai man dovanojo viską,
  bet per vėlai tai supratau -
  jos šypseną ir rūpestį
  lyg laimę išbarsčiau.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Esmę matyti išmokė -

  Tavo akys,

  Žmogų mylėti išmokė -

  Tavo širdis,

  Tiesą sakyti išmokė -

  Tavo lūpos

  Ir už viską dėkingi

  Mes Tau!

Puslapiai

Susiję įrašai