Valentino diena

***

Kur likimas mane benuves,
Pas Tave pirmiausia ateisiu.
Ir tuomet, kai nerasiu Tavęs,
Aš vis vien pas Tave ateisiu...

Proga: 

***

Meilė - tai rožė, kuri turi skausmingus spyglius
Ir nuostabiai gražų žiedą...
Verta ir įsidurti į spyglius
Ir išvarvinti daug kraujo tam,
Kad pamatytum, pajustum, įkvėptum
To nuostabaus žiedo kvapo ir gyventum su juo...

Proga: 

***

Daina susideda iš žodžių ir melodijos
O meilė iš dviejų širdžių liepsnos
Daina užpildo laiko tuštumą
O meilė - ilgesį šviesos
Daina - poezija ir gaidos
O meilė - išsipildžiusi svaja
Daina nuo laiko blunka, mainos
Tikroji meilė - niekada.

Proga: 

***

Akys sužibo prieš saulę,
Žvilgsnio pamiršt negali,
Veidą sapnuoji kas naktį,
Vadinas kažką tu myli!
Su Šv. Valentino diena!

Proga: 

***

Guli lovoj žmogeliukas
O jo vardas Angeliukas.
Turi lūpas jis gražias,
Nebučiuotas ir šiltas!
Jis nubėgtų šimtą mylių,
Kad ištartų žodį "MYLIU"!!!!!

Proga: 

Baladė apie velnio siųstą meilę

Žemėj Velnias gyveno kadais su šeima.
Nežinia kaip seniai jis jau buvo našlys
Atminimui žmonos liko dukterys trys.
Dar ketvirtą turėjo slapta nuo žmonių.
(Nešventų pasitaiko, deja, ir velnių!)
Taigi buvo kitoms ji sesuo netikra,
Toji Laumės gražuolės ir Velnio dukra.
Daug dienų, gal daug metų praėjo, kasžin,
Velnio dukros vis augo, vis ėjo gražyn...
Tiktai tėvas paliego ir nutarė kartą:
"Dukras man už vyrų išleisti jau verta!"
Ir pačią vyriausią pakvietęs į rūmą, jai tarė:

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai