Valentino diena

***

Kai drauge tu esi
Man kažko lyg per daug -
Rodos, slegia našta beprasminga...
Kai tavęs nematau
Rodos, saulė tamsi
Ir tavęs vien tavęs žemėj stinga.
(J. Graičiūnas)

Proga: 

***

Mylėki kol aušta rytas
Kol teka spindinti aušra
Kol rausvos rožės nenuvysta
Kol širdis meilės kupina.
Su Valentino diena!

Proga: 

***

Svyra skaros, švelnutės ir plonos,
Nuo berželių baltų -
Būt gegužis žavingai malonus,
Jei čia būtumei tu -
(S. Nėris)

Proga: 

***

Tau nebuvo manęs. Man - tavęs.
Ir tada mes visai negalvojom,
Kad lemtis taip arti mus suves
Pro daugybę klaidų ir pavojų...

Bet iškilo brasta nelauktai
Ir tarp mūsų nutiesė taką.
Susitiko skirtingi krantai,
Pasikeitus gyvenimo vagai.
(A. Baltakis)

Proga: 

***

Mes kalbėjome apie žiemą,
Nors žiemos seniai nebuvo.
Mes kalbėjome apie lietų,
(kuris seniai išdžiūvo).
Mes kalbėjome apie meilę,-
Apie tą, kurios nėra
Ir žiūrėjom, kaip geso aušra.

Proga: 

***

Jau niekas tavęs taip karštai nemylės,
Kaip tavo nuliūdęs poeta!
Ir kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta!

Kiek ašarų jam išriedėjo graudžių.
Kieksyk, kaip žvaigždė sidabrinė,
Per kiauras naktis nesumerkė akių,
Kai uždegei jauną krūtinę!
(Iš V. Dautarto knygos „Vėjai")

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai