Valentino diena

***

Negaila man, kad meilė žūsta
Negaila man, kad skiriasi keliai
Bet gaila man, kad tave mylėjau
O tu tos meilės nesupratai.

Proga: 

***

Tavo vardą kartoju, kas dieną,
Tavo žvilgsnio pamiršti negaliu,
Tavo juoką girdžiu mėnesienoj
Tik tave vieną pasauly myliu!

Proga: 

***

Mane vakaro vėjai išmokė ilgėtis,
Mėnulis išmokė liūdnųjų dainų,
Audringas pasaulis išmokė mylėti,
Ir todėl aš tavęs nemylėt negaliu..

Proga: 

***

Kažkur tarp žemės ir dangaus.
Kažkur tarp saulės ir tamsaus mėnulio.
Kažkur tarp paprasto žmogaus.
Yra tas didis žodis meilė.
Ir kiek tas žodis mums brangus?
Ką reiškia pasakyti myliu?
Gal tai tik išmislas klaikus?
O gal jinai atstoja viską?
Kodėl jei myli tai kenti?
Iš kur tiek klausimų tam žmogui kyla?
Iš kur ta širdgėla baisi?
Ji gali pražudyti sielą.
Bet vis tik meilė ji yra!
Tas paprastas, kartu ir didis žodis!
Bet kas nemyli!
Viso to suprast negali!

Proga: 

***

Jei galėčiau pavirsčiau saule - šviesčiau ir šildyčiau Tave kasdien,
Jei būčiau vėjas - švelniais savo prisilietimais glamonėčiau Tave visą,
Jei tapčiau maža balta snaige - nutūpčiau ant Tavęs ir amžiams ištirpčiau tavyje.

Proga: 

***

Aš turiu širdelę, kuri plaka dėl TAVĘS..
Aš turiu žvaigždelę, kuri šviečia dėl TAVĘS..
Aš turiu tiek daug, bet neturiu TAVĘS!

Proga: 

***

Aš nenoriu visko iškalbėti,
Nes paskui, žinau, ateis lengvumas.
Ir nukritusi aštri kančios žvaigždė
Ges be virpesio ūksminguos krūmuos.
Aš nenoriu visko iškalbėti -
Tegu žeidžia žodžiai nesakyti.
Tegu gula ant liūdnos širdies
Kančios akmeniu lyg aštrūs dolomitai.
Aš nenoriu visko iškalbėti -
To, kas gali skaudinti ir gelti,
Nes žinau, nėra jėgos, kuri
Šitą "žvaigždę" vėl dangun įkeltų.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai