Vaikams

***

Seni Šalti, raudonosi,
Ką tu man padovanosi?
Ar žaisliuką, ar broliuką?
Ar raudoną obuoliuką?

Proga: 

***

Aš mažas vaikelis,
kaip pupų pėdelis,
Šen šoku, ten šoku
Ir nieko nemoku...

Proga: 

***

Bulvė kalbina buroką - tau visai brolyti bloga,
Šeimininkė bėga skuba, tuoj įmes tave į sriubą.
O burokas tiktais juokias - kas čia tokio, kas čia blogo?
Nutarkuos virtuvėj nosį - va tada ir tu žinosi.
Aš jaučiu, aš jaučiu - blynų bus labai gardžių!

Proga: 

***

Šiaurys už lango ūžė: Žu žu! Žu žu! Žu žu!-
Balta žiemužė atėjo pamažu...
O jos vaikučiai laukė su slidėmis kieme.
Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: „Eime!"
Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų,
Ir veidukus, ir delnus patrynė ji sniegu.
Dabar tai bus nešalta, ir žaisti jie galės...
Žiemužę baltą baltą visi vaikai mylės.

Proga: 

***

Žvilgtelėjus į akis vasario (kovo)
saulė aukso skrynią atidarė
ir prižarstė mišką spindulių
kaip linksmų pavasario gėlių.

Proga: 

***

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net penkis kartus!
Ir tu stiebiesi šitaip greit...
Net metai spėjo tau sueit!..

Proga: 

***

Vaikystė - tai margas drugelis,
Vaikystė - tai sapnas gražus,
Ji lekia kaip lengvas vėjelis
Ir greitai skaičiuoja metus.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai