Vestuvių metinės

***

Lai aušta laimingas Gyvenimo rytas,
Lai driekias keliai,
Vien gėlėm nubarstyti,
Lai rūpesčių ūkanas
Vėjai išsklaido,
Lai šypsenos puošia
Jūs mylinčius veidus!

***

Burkuokite it du įsimylėję balandžiai,
branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą,
nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę,
dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais,
ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis
už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną...

***

Kaip žodžiais meilės nieks aprėpt negali,
Kaip laimės, tyro džiaugsmo neišsakyt daina,-
Taip norim palinkėt šviesaus, laimingo kelio
Ir šėlstant vėtroms neliūdėti niekada.

***

Siekdami laimės visad siekit kartu.
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių.
Rytojun lyg pasakon ženkit.

***

Linkim daug laimingų metų,
tiek kiek sunešiojot batų,
kiek taurelių jūs išgėrėt,
alkanų kačių pašėrėt,
tiek kiek bus ir kiek jau buvo,
ko nebuvo, kas pražuvo!

***

Suradę meilę, ją branginkit
Tegu su metais ji tvirtės
Ji - ne atodūsiai jausmingi
Ne kuždesiai vidur nakties.
Drauge gyvenimą praeinant
Bus visko: vėjų ir speigų
Juk meilė panaši į dainą,
O ją sudėt labai sunku.

***

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,
Nors ir per kalnus jie vingiuotų.
Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų.
Ir jei kuris paslys kely, antram tuojau paduokit ranką.
Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn,
Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka.
Būkite laimingi!

Puslapiai

Susiję įrašai