Mokytojų diena

***

Čeža lapai auksinio rudens,
Paukščių virtinės dangų graudina.
Tavo akys su liūdesiu žvelgs
Pro mokyklinį langą į tylą.
O paskui tarp senelių suolų
Ties krūva sąsiuvinių linksi
Nerimausi dėl kito klaidų

Proga: 

***

Be pastangų ir siekių
Kiek toli nuplauksime gyvenimo upe?
Pakrantės minioje taip paprasta pranykti.
Tad raginkim kantrybę
Ir pasiryžimą vaiko širdyje,
Kad per žinių bangas į žydinčių dienų pilnatvę
Jis galėtų nusiirti...
(Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė)

Proga: 

***

Gyvenimas - nepakartojamas ir toks neilgas,
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Ir štai plaukai tarsi šerkšnu sužvilga...
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės.
Kaip greitai bėga dienos tos ratuotos -
Pripildytos darbų, svajonių ir rimties.

Proga: 

***

Jūsų širdis - kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,

Proga: 

***

Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena!
Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti
Savo žinias taip kaip darėte visada.
Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis,
Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus.
Ačiū!

Proga: 

***

Tavo gyvenimo prasmė - ruduo.
Lyg lapai krintantys šiurena
Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.
Lyg paukščiai išskrendantys pakelia
Sparnus tavieji mokiniai į kelią.
Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias
Kaip žiemkenčius į jaunas širdis
Ir vis bandai su atkaklumo raktais
Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.
Taip ir klampoja metai po gyvenimo
Takus, paženklintus laukimo.
Laukimo derliaus, to, kurį
Tavi delnai kartų kartoms sodino.
Ir teka dienos kaip spalvotų lapų
Burlaiviais išmargintas vanduo.

Proga: 

***

Linkim laimės iš širdies
Ir sveikatos didelės,
Kantrybės mokant mus,
Kai bus liūdna -
Prisiminkit mus.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai