Rugsėjo 1-oji

***

Gelsvus lapus rudens vėjas neša,

Laukus gaivina rudenio tyla.

Ir vėl tave, atėjusį į klasę,

Kasryt pasveikins tavo mokykla.

Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus,

Nuliūs, pajutus nerimą širdies,

Priglaus tave, lyg motina priėjus,

Ir bausdama lyg motina liūdės.

Su Rugsejo 1-ąja!

Proga: 

***

Tavojoj gyvenimo knygoj

Dar puslapių daugel tuščių.

Reikės juos visus prirašyti

Darbais, širdimi ir žodžiu,

Kad noriai ją imtų skaityti

Kurie po tavęs jau ateis,

Už tavo klaidas ir dvejones

Norės tave kaltint ir teist.

Proga: 

***

O klasėje atrodys taip, kaip buvę

Senų suolų eilė, juoda lenta.

Ir sakinys lyg užrašytas vakar

Su ta pačia gramatine klaida.

Su Rugsėjo pirmąja!

Proga: 

***

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė
Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį.
Rudenėlis, atkeliavęs pro palaukę,
Vaikučius visus mokyklon vėlei šaukia.

Proga: 

***

Tegul būna Jūsų keliai šviesūs...
Neišblunka pasaulio viltis.
Būkite žvalūs, tiesūs, laimingi...
Nes ant Jūsų pečių - ateitis...

Proga: 

***

Tegul mokyklos rūpestį ir valią,
Kaip saulę sugeria širdis,
Nes čia pradžia didžiulio Tavo kelio
Jėga - kuri gyvenimą statys.

Proga: 

***

Ateik ateiki
Prie mokyklos slenksčio
Ir atiduoki
Kas sunku, netikra.
Ateik ateiki
Į vaikystės slėnį
Čia skaisčios spalvos
Ir balti šešėliai,
Kurie padės užkopti
Tau į kalną...

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai