Jubiliejai

***

Negrįžta valandėlė nei viena
Ir nei minutei metai nesustoja.
Mokėki džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas tau dovanoja.
Gražiausių metų leiski palinkėti -
Lai niekada širdy nebus rudens,
O metai vien laimingi ir saulėti
Gėriu ir viltimi rusens...

Proga: 

***

Laimė, kaip ir menas, turi milijonus pavidalų.
Mes siekiame didingų ir įsimintinų dalykų - neblėstančios meilės, draugystės, laimėjimų, muzikos ir atradimų.
Bet juk taip dažnai mums trūksta ir ne tokių reikšmingų, netgi visiškai kvailų mažmožių:

Proga: 

***

Brandžiam kely, sunokę vaisiai svyra
Ištiesus ranką, juos pasiekt gali,
O visos skriaudos ima ir išbyra,
Bešokant laiko šokį pakely.
Bet šokis šitas dar tik įpusėjo,
Dar muzikos garsai tokie šilti,
O širdyje apsigyvenę vėjai
Keliauti kviečia dar toli, toli ...
Tešėlsta kuo ilgiau išdykę metai,
Tesiaučia audros gatvėj ir širdy,
Tegul visi gyvenimo verpetai
Ilgai išlaiko savo sūkury.

Proga: 

***

Jubiliejaus proga leisk, močiute brangioji,
Palinkėt iš širdies daug kantrybės žiedų.
Laimės, džiaugsmo, kurį Tu kitiems dovanoji,
šypsena lai negęsta ant lūpų Tavų.
O laikas slenka sidabrinėm gijom,
Užpusto, panaikina praeitin takus.
Būk tvirta liepa, kuri šalnų nebijo,
Sukviesdama prie židinio senus draugus.
Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim,
Žieduotos nuotaikos ir metų Tau šviesių,
Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum,
Per sunkų darbą pelnius pagarbą visų.

Proga: 

***

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko.
Daug daug sveikatos, laimės, ištvermės.
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt.
Ir žiedus dovanojam iš širdies...

Proga: 

***

Prieš 30 metų Tu atėjai į šią žemę,
kad vakare netektum saulės,
o ryte sutiktum aušrą.
Atėjai mylėti ir neapkęsti,
džiaugtis ir liūdėti,
šimtą kartų paklysti gyvenimo kely
ir vėl atrast save.
Tad būk laiminga(-s)!

Proga: 

***

Dar nepavark, dar liko ilgas kelias.
Dar pati jaunystė ir eiti dar toli , toli...
Lai jubiliejus šis tebus maža stotelė
sunkiam darbų ir rūpesčių kely...

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai