Gyvenimas

Tiesa

Su tiesa vaikščioti, ją neštis ne taip paprasta. Kas bandė, tas žino. Didelė ji, sunki. Važiuoti ant jos - nevažiuosi, o ant savęs nešiotis - ar toli nuneši? Ir iš viso - kam jinai reikalinga, kaip su ja gyventi, kaip naudotis, kur pritaikyti? Tiesą sakant, nėra kur tiesą dėti.

Kas esi

Ten, kur nėra laiko, gyveno viena Mažoji Siela. Ji buvo labai laiminga, nes suprato tai, ką anksčiau ar vėliau supranta visos sielos Dievo Karalystėje. Bet greit jai ėmė nebepakakti vien žinojimo, kas ji yra. Mažoji Siela pajuto, kaip joje gimsta naujas troškimų verpetas.

Reikia

Kaip paprasti žmonės pasiekia sėkmės? Jie imasi sunkių reikalų. Jų išvengti lengviausia, - atsikalbinėjimai atsiranda savaime. Jums reikia susitvarkyti sudėtingus reikalus. Tai reikalai, kurių kiti vengia. Reikalai, kurie jus gąsdina. Imkitės. Jūs nustebsite, koks nuostabus žmogus esate.

Priimk

Pabandykite dvidešimt keturias valandas priimti viską, kas benutiktų. Nukreipkite dėmesį į esmę, į visumą. Dvidešimt keturios valandos – tiktai dvidešimt keturios valandos, - stenkitės nereaguoti, nesipriešinti. Ir pajusite srautą energijos, naują antplūdį  gyvybinių jėgų.

Puslapiai

Susiję įrašai