Gyvenimas

Bus gaila

Bus gailaSavo gyvenime priimame vienokius ar kitokius sprendimus, tačiau dalis jų yra tie, dėl kurių senatvėje tikrai teks apgailestauti. Gailėsimės, kad per mažai grožėjomės šiuo pasauliu, kad per mažai keliavome, buvome pernelyg rimti ir susikaustę, kad vis skubėjome, nervinomės...

Darbšti skruzdė

Gyveno pasaulyje darbšti ir gyvenimu besidžiaugianti Skruzdė. Ji kasdien truputį ankstėliau ateidavo į darbą ir ten daug ir produktyviai triūsė. Skruzdė visada buvo linksma, geros nuotaikos - šypsena niekada nedingdavo nuo jos veido. Skruzdės dėka firmos veikla irgi buvo sėkminga.

Taikliai

Gyvenimas - ne tiesus kelias, o koridorių labirintas, kuriame tenka ieškoti savojo kelio. Niekas nepadarys spynos be raktų, taip pat ir gyvenimas - neduos problemos be sprendimo. Kiekvieno mūsų gyvenime yra tik du keliai: susitaikyti su tuo, ką turime, arba keisti gyvenimą į geresnį.

Sėkmė ir nesėkmė

Vidury miesto stovėjo didelis namas, jis priklausė dviems šeimininkams. Vienas gyventojas buvo įsikūręs kairėje namo pusėje, kitas - dešinėje. Kairysis priebutis skendo gėlėse, dešinysis atrodė graudžiai - užgriozdintas, purvinas. Praeiviai stebėjosi kaip tame pačiame name gali būti kaimynais tokie nepanašūs į vienas kitą gyventojai?

Puslapiai

Susiję įrašai