Gyvenimas

Iliuzija

Jis sėdėjo pačioje kalno viršūnėje ir laukė. Tuoj turėjo pasirodyti tas, kurio laukė jau labai ilgai. Pagaliau už nugaros pasigirdo žingsniai, atėjęs žmogus atsisėdo šalia. Jie sėdėjo tylėdami, sėdėjo labai ilgai. Žmogus norėjo paklausti, bet atsakyti jau nebuvo kam, - kalno viršūnėje jis sėdėjo vienas.

Aš neišeisiu

Penki žingsniai iki vandens. Ir kiekviena banga bejėgiškai nusirita atgal, palikdama penkis žingsnius. Balto smulkaus smėlio srovelę, tekančią iš saujos, vėjas neša šalin. Kažkur aukštai nepatenkinta krykščia žuvėdra. Aš visai nenoriu išeiti...

Reikia pamiršti

Jausmai kyla mumyse ir tik mes esame už juos atsakingi. Mes galime leisti jiems būti arba nebūti. Galime pripažinti savo išgyvenimus ir jausmus, arba nuo jų atsiriboti. Psichologų manymu, yra jausmų, kurie mums tik trukdo būti laisviems ir mėgautis gyvenimu, tokius jausmus reikia tiesiog pamiršti.

Dvi žvakės

Mano gyvenimas puikus ir reikšmingas. Aš degu, ir nuo mano ugnies užsidega daugybė kitų žvakių, savo šviesa aš išsklaidau nakties tamsą, džiuginu akis, pakylu simboliu, įkūnijančiu maldos lūkesčius... Argi mano trumpas gyvenimas ne puikus?!

Puslapiai

Susiję įrašai