Žmogus

Dvi vienatvės

Dvi Vienatvės viena kitą pastebėjo audringame Gyvenimo Sūkuryje, jos iškart susidomėjo viena kita. Panašus traukia panašų - tai gamtos dėsnis, štai jis ir suveikė. Dvi Vienatvės ėmė lėtai, bet kryptingai artintis viena prie kitos. Jos viena kitai patiko, joms norėjosi suartėti, tik baimė trukdė.

Kelias į rojų

Balsas už nugaros pasigirdo netikėtai, žmogus krūptelėjo. Be to, jis negirdėjo, kad būtų atsidarę durys ir kas nors įėjęs. Žmogus lėtai atsisuko, mintyse kartodamas piktus žodžius, kuriuos ruošėsi išsakyti nepažįstamajam. Bet prieš jį stovėjo labai neįprastas klientas.

Puslapiai

Susiję įrašai