Išmintis

Saadi citatos

Saadi - vienas žinomiausių poetų - moralistų, praktinio, gyvenimiškojo sufizmo atstovas. Didis mąstytojas ir poetas kilęs iš Persijos. Jis buvo šlovinamas kaip didysis filosofas ir visa žinantis pranašas. Jo mintys priverčia susimąstyti ir praėjus šimtams metų.

Iš vedų: apie žmogų

Vedos -  universalių principų šaltinis, skirtos visiems. Šie labai seni tekstai, parašyti maždaug prieš 1000 metų iki mūsų eros. Kitos Vedos daugiausia pašvęstos dievams, o šios - žmogui, kalba apie žmogų ir jo problemas, apie tamsiąsias ir šviesiąsias jėgas, su kuriomis turi gyventi kiekvienas.

Žodžiai

Žodžiai, ištarti balsu ar mintyse, gali tiesiog užkerėti. Jūs lengvai paskęstate juose, žodžiai hipnotizuoja, jūs besąlygiškai tikite, kad ką nors pavadinę žodžiu, jau žinote, kas tai yra.

Tačiau tai netiesa. Jūs tik paslėpėte paslaptį po etikete.

Savo keliu

Žmogaus gebėjimas eiti savo keliu, nesidairant į kitus, gali apie jį papasakoti viską. Žmonės ateina ir išeina iš mūsų gyvenimo. Niekas niekam nieko neprivalo ir kiekvieno sava gyvenimo patirtis. Kiti žmonės mums duoti ne tam, kad mes keistume jų gyvenimą, o tam, kad jų dėka keistume savąjį.

Puslapiai

Susiję įrašai