Išmintis

Išgijimo keliai

Išmintis sako, kad dėl savo negandų esame kalti patys, tiksliau - mūsų elgesys, blogi įpročiai, egoizmas ir t.t. Reiškia, mes patys, tobulėdami dvasiškai ir fiziškai, ir esame pajėgūs ištaisyti savo klaidas - pakeisti požiūrį į daugelį dalykų, pakeisti santykį su žmonėmis, gamta, pasauliu...

Kurto Voneguto citatos

Jis savo gyvenime patyrė karo baisumus, karjeros nesėkmes ir dar dievai žino ką, bet nenusivylė pasauliu. Savo knygose tyčiojosi, ironizavo ir žeidė, nebijodamas pasijuokti iš bet ko. Tiesiog tokia buvo jo maniera - net apie pačius kritiškiausius ir tragiškiausius momentus pasakoti su humoru.

Puslapiai

Susiję įrašai