Humoras

Kelios minutės šypsenai

Problemos asmeniniame gyvenime? Įsidarbink dviejuose darbuose: nėra asmeninio gyvenimo - nėra problemų!

Lengva dirbti kaip arkliui, sunku kaip japonui.

Viršininkas visada įvertins tavo auką. Jeigu susirgai, bet atėjai į darbą, tau leis dirbti už tuos, kurie susirgo ir pasiliko namie.

Įdomiame darbe ir sapnai įdomūs lanko.

Mažieji išminčiai

Vaikai – tai maži stebuklai, kurie džiugina akis, sukelia šypseną ir juoką veide, pripildo širdį begaline laime. Jie maži žmogeliukai, kurių kiekviena mimika, kiekvienas žvilgsnis, kiekviena šypsena yra pati nuoširdžiausia. Su vaikais būtinai reikia būti nuoširdžiam ir viską sakyti tiesiai.

Be komentarų

Hu­mo­ro jaus­mas yra ge­bė­ji­mas pa­ste­bė­ti juo­kin­gus, keis­tus tik­ro­vės reiš­ki­nius. Humoras – didi jėga. Tuš­čiai pra­leis­ta die­na, ku­rią nė sy­kio ne­nu­si­juo­kė­te. Niekas taip nesuartina žmonių, kaip smagus, nekandus juokas. Kol galite, gyvenkite linksmai.

Puslapiai

Susiję įrašai