Skaitiniai

Kiek žmogui reikia turėti draugų

Mokinys atėjo pas Gyvenimo Mokytoją ir paklausė:

– Mokytojau, kiek žmogui reikia turėti draugų – vieną ar daugiau?

– Viskas labai paprasta, – atsakė Mokytojas, – nuskink va štai tą raudoną obuolį, kabantį ant pačios aukščiausios šakos.

Mokinys užvertė galvą ir tarė:

– Bet obuolys labai aukštai. Aš nepasieksiu!

– Pasikviesk draugą. Tegu tau padeda, – atsakė Mokytojas.

Mokinys pasikvietė draugą ir užsilipo jam ant pečių:

– Vis tiek nepasiekiu, Mokytojau, – sušuko nusivylęs mokinys.

Van Goghas: Jis viską pasakė savo paveikslais

VAn Gogas852 metų kovo 30 dieną Olandijos miestelyje Ziunderte vietos pastoriaus žmona Ana Kornelija Van Ghog pagimdė vaikelį, kurį pavadino Vincentu. Vardas Vincentas reiškia „nugalėtoją“. Tėvai tikėjosi: „Mūsų sūnus bus nugalėtojas ir išgarsins Van Goghų giminę!“ Tačiau po pusantro mėnesio vaikas mirė.

Sutuoktiniai buvo nepaguodžiami. Praėjo vasara, ruduo, šalta žiema… Ir lygiai po metų, kovo 30 dieną, pasaulį išvydo antras vaikas. Mirusio kūdikio atminimui naujagimį taip pat pavadino Vincentu. Būtent jam ir buvo lemta išgarsinti Van Goghų giminę.

Kovo 20-ąją švenčiame pasaulinę Žemės dieną

Žemės_vėliava_žemės_dienaKovo 20-oji daugelyje pasaulio šalių švenčiama kaip Žemės diena. Lietuva Žemės dieną mini devynioliktąjį kartą. Jungtinės Tautos šią pasaulinę dieną oficialiai įteisino 1971 metais. Jai buvo pasirinktas pavasario lygiadienio laikas. Atsiliepdama į Žemės dienos iniciatoriaus Johno McConnello kreipimąsi, 1992 m. Lietuvos Aukščiausioji Taryba nutarė kovo 20-ąją paskelbti Žemės diena ir mūsų šalyje.
Žemės dienos pradininkas J.McConnellas kviečia kiekvieną dieną padaryti kažką naudinga mūsų planetai ir žmonėms. Jis siūlo kiekvieną kovo 20-ąją susirinkus su savo šeima bei draugais namuose, bažnyčioje, mokykloje ar darbe paminėti šią dieną ypatingai atkreipiant dėmesį į gyvenimo stebuklą bei ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti žmonėms ir planetai.

Švento Kazimiero diena

Šventas KazimierasJau rytoj didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose šurmuliuos Kaziuko mugė. Kas tai per diena? Kodėl Kaziuko? Tai diena, kai prisimenam Šv. Kazimierą - Lietuvos globėją. Kas jis toks buvo?

Šv. Kazimieras gyveno tais laikais, kai Lietuvą valdė kunigaikščiai. Jo tėvas buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius iš garsios Gedimino giminės. Nuo mažens Kazimieras stengėsi būti geras, o užaugęs pasižymėjo vargšų ir neturtingų žmonių meile. Nepaprastai mylėjo Jėzų, esantį švč. Altoriaus Sakramente. Dažnai jis keldavosi net naktį ir nuėjęs prie uždarytų bažnyčios durų melsdavosi, laukdamas kol jas atrakins. Mylėjo ir švč. Dievo Motiną Mariją. Jos garbei yra sukūręs net kelias giesmes.

Su vasario 16-ąja!

Anot Vydūno, žmogus tėvynėje tiek gyvas, kiek ji jame, jo širdyje gyva...

1918 metais vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Nepriklausomybės paskelbimo aktą, kuriuo skelbė visam pasauliui, kad atstatoma nepriklausoma, demokratiniais pagrindais sutvarkyta, Lietuvos valstybė su sostine Vilniumi. Po Aktu pasirašė visi Tarybos nariai (jų buvo 20).

vasario 16 signatarai

9 patys trumpiausi ir jautriausi pasakojimai pasaulyje

1. Džein Orvis „Langas”

Nuo to laiko, kai Ritą žiauriai nužudė, Karteris sėdi prie lango.

Jokio televizoriaus, skaitymo, susirašinėjimo. Jo gyvenimas - tai, kas matyti per užuolaidas.

Jam nusispjauti, kas atneša maisto, apmoka sąskaitas, jis neišeina iš kambario.

Jo gyvenimas - prabėgantys sportuojantieji, metų laikų kaita, pravažiuojantys automobiliai, Ritos šmėkla.

Karteris nesupranta, kad veltiniu apkaltose palatose nėra langų.

Puslapiai

Susiję įrašai