Skaitiniai

Malonės laikas

malonės laikasSu kuo palyginti gavėnią? Su pasninku, apsimarinimu, liūdesiu? Su kankinančiu ir niūriu laiku, kurį norima kuo greičiau išgyventi ir džiaugsmingai ridenti margučius? Ar įmanoma gavėnia kitaip?

Vėl, šiandien, Pelenų dieną, įžengiame į tą laiką, kuris nepanašus į jokį kitą. „Pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą“ (Mt 6, 17).

Kalėdinė istorija

kalėdinė dovanaIki Kalėdų buvo likusios kelios dienos, ir San Fransisko centre pirkimo karštligė pasiekė apogėjų. Pamenu minias žmonių, mažose gatvių saugumo salelėse nekantriai laukiančių lėtai judančių autobusų ir tramvajų. Dauguma buvome taip apsikrovę pirkiniais, kad atrodė, jog kai kurie imame svarstyti, ar galybė draugų ir giminaičių iš tikrųjų nusipelnė tiek daug dovanų.

Istorija apie mokinį ir mokytoją

mokytojaMokslo metų pradžioje šeštos klasės auklėtoja atsistojo priešais savo mokinius. Ji perbėgo akimis per visų veidus ir pasakė, kad visus juos myli vienodai ir labai džiaugiasi juos matydama. Tai nebuvo tiesa – viename iš pirmųjų suolų sėdėjo berniukas, kurio ji baisiai nemėgo.

Adventas

Šveicarija_Agnusyte_foto2007Rytoj, gruodžio 1-ąją, kaip ir kiekvienais metais, prasidės Adventas (lot. k. atėjimas). Kas gi ateina?
Tikintys Dievu žmonės laukia Jėzaus atėjimo į šį pasaulį. Laukia Jėzaus gimimo, kuris įvyko daugiau nei prieš du tūkstančius metų. Belaukdami šio gražaus gimtadienio - tikintieji šias keturias susikaupimo ir ramybės savaites praleidžia daugiau laiko skirdami maldai, geriems darbams, Šventojo Rašto skaitymui bei pasninkui... Pasninkaujama penktadieniais, taip paprastas žmogus irgi gali kažko atsisakyti didesnei Dievo garbei.

Turėti tikslą

turėti tiksląKartą gyveno neapsakomai tingus vyras, kuris daugiau nieko nedarė, tik leido savo artimiesiems jį išlaikyti. Kol žmona jo labui leido savo paveldėtus pinigus, viskas geriau ar prasčiau dar ėjosi. Tačiau kai namuose nebeliko nė skatiko, kai ji pardavė savo paskutinį papuošalą ir netgi užstatė dalį baldų, barniams galo nebuvo matyti. Taip šitam tinginio pančiui baigėsi katino dienos.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena (Valstybės diena)

Karalius_MindaugasŠią dieną 1253 m. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius.

Mindaugas (apie 1200-1263m.), Lietuvos didydis kunigaikštis (apie 1236-1251 ir 1261-1263m.), taip pat pirmasis Lietuvos karalius (1251-1261m.). Diena, kai jį vainikavo Lietuvos karaliumi yra Lietuvos Respublikos valstybinė šventė.

Nuo XIX a. pradžios istoriografijoje vyrauja savotiška aksioma virtusi rusų istoriko Dmitrijaus Ilovaiskio XIX a. 6 ar 7 dešimtmetyje iškelta ir ukrainiečių istoriko Vladimiro Antonovičiaus 1878 m. išplėtota hipotezė, anot kurios Lietuvos valstybė buvusi sukurta būtent Mindaugo.

Puslapiai

Susiję įrašai