Skaitiniai

Palmė su akmeniu

palmėBuvo vėlyva popietė. Pakilo vėjelis, kuris švelniai šiureno plaukus, ant veido palikdamas vėsos pėdsakus.

Buvo kaip tik tas laikas, kai norisi kalbėtis, kai nepaprastai norisi išgirsti ką nepaprasto; taigi visi prašė išmintingojo Ramano papasakoti vieną savo nuostabiųjų istorijų.

Išmokti skraidyti

drugeliaiTik nepagalvokite, kad bus kalbama apie vieną iš tų nedailių, gauruotų vikšrų. Aišku, ne! Mūsų vikšras buvo sniego baltumo, dailus ir labai labai malonios išvaizdos. Ir gyveno jis didžiulio raudono obuolio viduje, ir labiau už viska mėgo palaimos būseną, kurią sudarė valgis ir miegas. Sunku įsivaizduoti, kad kas nors galėtų tam sutrukdyti.

Abu mes stiprūs

drambliukasKartą uodukas Zvimbliukas nusprendė pasisupti ant ištempto per upę kabančio beždžionių tilto. Taigi jis nuskrido prie paties tilto vidurio, visomis savo kojytėmis įsikabino į virvinius tilto turėklus ir pabandė šį tiltą išsiūbuoti.

- Ir viens, ir du, ir viens, ir du, - kiek tik turėdamas jėgų jis bandė pastumti tiltą tai į vieną, tai į kitą pusę. Bet tiltas net nekrustelėjo.

Gavėnios pradžia - Pelenų diena

Pelenų dieną bažnyčioje žmonėms ant galvų barstomi pelenai, primenant, kad žmogus iš dulkių gimęs, dulkėmis ir pavirsiąs. Pelenų dieną nepriimta dirbti, ilgai miegota, kad lempų degti nereiktų, net nepriimta išeiti iš namų.

Vakar linksmai švęsdami Užgavėnes, kas kaip mokėjome, taip varėme žiemą iš savų kiemų. Tik šiemet visai nesunku buvo išvaryti nebuvusios viešnios. Net gaila. Lašininis juokingai nusilpęs, o kanapinio pergalė ataidi iš pernykščių Užgavėnių.

Mąstantis studentas

šviesaKartą vienas protingas profesorius universitete uždavė savo studentams tokį klausimą: „Ar visą tai, kas egzistuoja, sukūrė Dievas?“

Vienas studentas drąsiai atsakė: „Taip, sukūrė Dievas“.

„Dievas viską sukūrė?“ – paklausė profesorius.

„Taip, sere.“ – atsakė studentas.

Profesorius paklausė: „Jeigu Dievas viską sukūrė, reiškia, Dievas sukūrė blogį, jeigu jau blogis egzistuoja. Ir pagal tą principą, kad mūsų darbai parodo, kas mes esame, reiškia, kad Dievas yra blogis“.

Studentas nutilo, išgirdęs tokį atsakymą. Profesorius buvo labai savimi patenkintas. Jis pasigyrė studentams, jog dar kartą įrodė, kad tikėjimas Dievu – tai mitas. Nes sąvokos „Dievas“ ir „blogis“ prieštarauja viena kitai ir viena kitą paneigia.

Puslapiai

Susiję įrašai