Kita

Laukinė obelis

Miške gyveno laukinė obelis. Ji mylėjo mažą berniuką. Jis kasdien atbėgdavo prie obels, rinkdavo nukritusius lapus, pynėsi vainiką ir vaidindavo miško karalių. Užsiropštęs kamienu, supdavosi ant šakų. Paskui žaisdavo slėpynes, o pavargęs, užmigdavo jos šakų šešėlyje. Obelis buvo laiminga...

Parodyti rožę...

...rūpėjo parodyti Rožę, kad galėtum sielos akimis net žiemą, akimirkos dalį, pamatyti tviskantį raudonį, tarsi vakaro saulė suspaustą į purpuro gniužulą, į aksominę žvaigždę, savo žėrinčias ietis smeigiančią į patį atvėsusios sielos centrą - į tą vietą, kur pilkuose žiemos kraštovaizdžiuose, pačiame jų pakraštyje, įsižiebia liepsnos kamuolys - amžinai žydinčios Rožės raudonis...

Puslapiai

Susiję įrašai