Gimtadienis

***

Yra tokia gimtadienio šalis,

Ten kartą metuose atsiduria širdis,

O palinkėti žodžiai skleidžiasi žiedais.

Ten šypsenos draugų nušvinta spinduliais,

Ten laiko elnias ant karališkų ragų

Atneša metų dovaną iš ateities delnų.

Ir lai ne tik šią dieną, bet visus metus

Srovena džiaugsmas pro gyvenimo vartus

Su Gimtadieniu!

Proga: 

***

Greit prabėga pavasariai, rudenys.

Medžiai keičia ir keičia lapus...

Bet kas rytą vėl saulė nubudina

ir pakviečia kelionei visus.

Lai joje visada būna draugas

ir namai, ir šeima, ir skalsa,

Proga: 

***

Nespėjai ko - nesigailėk,

Liks išminties šaltiniai skaidrūs, -

Lai laimė beldžias be eilės

Ir amžinai ji nesibaigia.

Proga: 

***

Džiaugsmu žydinčių pievų,

kurias perbristum...

Svajonėm viliojančių kalnų,

kuriuos įkoptum...

Stiprybe gaivinančių upių,

kurias perplauktum...

Ir su šypsena palydėjęs kliūtis,

drąsiai pažvelgtum rytojui į akis!

Proga: 

***

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj

širdis džiaugsmu suvirpės.

O per metų dienas, per tamsias ir šviesias

Te visad Tave laimė lydės.

Proga: 

***

Gal teks gyvenime liūdeti Tau,

Bet verkti juk nereikia

Gyvenk ir džiaukis sakau Tau

Juk mes gyvename tik vieną kartą.

Proga: 

***

Tiktai rožiu žiedų,

Tiktai linksmų valandų,

Tiktai saulės šviesos

Ir laimės saldžios!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai