Vestuvės

***

Esat Jūs jauni abu -
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės,
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris -
Tai abudu griūsite..
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite..

Proga: 

***

Visi draugai šiandien pavydi
Tokios šviesios, skaisčios dienos.
Jų žvilgsniai gražią porą lydi,
O lūpos posmus atkartos,
Linkėdamos jauniesiems laimės,
Ilgų, gražių, dosnių dienų,
Šiltos kaip duona meilės saulės,
Pavasarių tik be šalnų!

Proga: 

***

Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti
žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes Jums palinkėtume - darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti
Kasdien ir tada, jei užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, - niekados !

Proga: 

***

Ne dėl idėjų žmonės veda,
Ne dėl sparnų jauniems dangus -
Tiesiog mylėt puiku ir gera
Pajutus skonį būt kartu.

Į druską padažykit duoną
Ir prisiminkit, kaip sūru,
Kad nesijaustų niekas „ponu"
Tarp dviejų virtusių Vienu.

Paduokit savo meilei ranką -
Jai Jūsų dviejų nepakanka.

Proga: 

***

Aukso žiedas laimės ratas
Be pradžios, be pabaigos.
Lai nuo šiandien šimtui metų
Jūsų ranką jis papuoš.
Jis primins, ką prie altoriaus
Pažadėjot viens kitam,
Jis įkvėps jėgų, stiprybės
Atsispirt visiems vargams.

Proga: 

***

Jus meilės angelas aplankė:
Jis įžiebė širdžių liepsnas,
Palaimino drauge gyventi,
Dalytis laime ir vargais!

Proga: 

***

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus.
Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus.
Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų.
Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų.
Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę,
Viską viską dabar jau perpus - visą ilgą gyvenimo kelią.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai