Vestuvės

***

Ant aukšto kalno gėlės pražydo...
Suskambo bokšte vario varpai...
O jūsų širdys vienas kitą pamilo...
Ir mylėkit karštai, amžinai...

Proga: 

***

Nuo šiandien - Jūs drauge,
Nuo šiandien - Dviese.
Gražiausios gėlės šiandien jums abiems.
lai meilė, laimė, dienos šviesios
Jus visada drauge kely lydės.
Mylėkit vienas kitą tyliai
Be pažadų ir be kalbų...
Mylėkit kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.
Kartu gyvenimu beeinant
Bus visko: džiaugsmo ir vargų -
Juk meilė panaši į dainą,
O ją gerai sudėt sunku...

Proga: 

***

...Tik savo rankom laimę teks sukurti.
Patiems įpūsti ugnį židiny.
Todėl branginkit kaip brangiausią turtą
Jūs tvirtą meilę abiejų širdy.
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesiat,
Bendrom svajom pavasariai žydės,
Kartu dainuosit ir kartu liūdėsit
Ir tyliai lauksite trečios širdies.

Proga: 

***

Brangūs Tėveliai,
Ir vis tik nepaliaukite šypsotis
Juk mes be Jūsų tarsi upė be vandens.
Tad būkite laimingi - dar pašventins
Dirvos gyvą kvapą Jūsų delnuose.
Būkit laimingi, belaukdami
Vieni kitų iš kur nors begrįžtančių,
Būkit laimingi nešiodami anūkus ant rankų.
Ir dabar prisisėmę ištvermės -
Būkit laimingi į kelią išleisdami
Savo brangiausius vaikus...

Proga: 

***

Kaip nuostabu surasti meilę,
Kai nesitiki visai.
Švelnumą ir beribę laimę
Pajausti dviese jau kitaip.
Tas subrandintas dviejų jausmas -
Likimo dovana.
Skraidykit sieloje lyg paukščiai
Ir būkit amžinai šalia!

Proga: 

***

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą,
Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių...
Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas
Jums išpuošė gyvenimo kelius visus.

Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai...
Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs.
Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais!
Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.

Proga: 

***

Brangieji, šiandien mes jums nedeklamuosime eilėraščių, neskaitysime poezijos. Šiandien mes norėtume jums palinkėti, jei jūsų gyvenimo kelias bus vingiuotas, kad niekuomet jame nepasitaikytų duobių. Jei saulę virš jūsų namų užtemdytų juodi debesys, linkime, kad niekuomet nekiltų audra. Linkime, kad jūsų akių niekuomet netemdytų ašaros, o veidą visuomet puoštų šypsenos. Todėl pakelkime taures už šiandien gimusią naują ŠEIMĄ!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai