Vestuvės

***

Gyvenimas trumpas.
Jis duoda tik tiek,
Kiek mes nuo audrų
Vienas kitą užstojam.
Tiek meilės - kiek mylim,
Tiek džiaugsmo - kiek mokam
Kitų artuma pasidžiaugti.

Proga: 

***

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, -
Drauge žygiuodami, brangieji!

Proga: 

***

Man patinka, kai rankos tiesias
Ten, kur vaisius, ten kur šviesiau.
O paskui - kalba ir sėdi dviese
Ir saulę valgo pusiau.
(Just. Marcinkevičius „Žemė")

Proga: 

***

Lai meilės Jums niekada
nebūna per maža,
Kaip žiedui žvilgančios rasos,
Sukurkit sau pasaulį gražų
Pripildyta vien meilės ir šviesos!

Proga: 

***

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais:
Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.
Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.
Atlaužkit viens kitam duonos, bet nekąskite tos pačios riekės.
Dainuokit kartu ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras, kaip po vieną yra ir liutnės stygos, nors virpa ta pačia muzika.
Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn, nes tik Gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis.

Proga: 

***

Kokia graži diena, kai meilė
Lyg saulė šviečia jums abiem,
Kai šypsosi dangus ir žemė,
O pievos sveikina gėlėm.
Tegul ši pasaka neblėsta
Rytoj, poryt ir niekados,
Lai priesaikos žodžius it maldą
Jūs širdys nuolat atkartos...

Proga: 

***

Už šypseną - šypsniu, už šilumą - žodžiu,
Už klaidą - švelnumu, ir taip ratu, ratu.
Iš metų į metus gyvenimo keliu
Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai