Mamos Diena

Palaimink, mama

Gyvenime tiek tykojo pavojų.
Kad nugalėt juos, nepalūžt kartu,
Aš mintyse prašydama kartojau:
- Palaimink, mama, iš aukštų skliautų.

Tuokart palaiminti tu nesuspėjai,
Nors mūsų verksmą gal dar išgirdai?
Tą naktį siautė rūstūs šiaurės vėjai...
Tikiu - dvasia tėvynę suradai.

Proga: 

***

Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys,
Skaidriai liepsnodamos guodžia pasaulį...
Motinos meilė - tai skausmas bedugnis,
Nešantis žemei gyvenimo saulę.
(P. Vaičaitis)

Proga: 

***

Tau, mamyte,
Tau, mamute,
Skyniau mėlyną žibutę
Tavo šventei šiandien rytą
Imk pasveikinimą šitą,
Taip pavasariškai švelnų
Nuo mažučio mano delno.

Proga: 

***

Ačiū tau mamyte,
Kad esi geriausia
Kad visam pasauly
Man pati brangiausia.

Tavo rūpestėlis
Šildo kaip ugnelė
Niekas tavo rankų
Man pakeist negali.

Proga: 

***

Gyvent ir duot gyvenimą,
Žydėt širdies žiedu.
Suteikti prasmę tylumai
Gali tik Tu!

Proga: 

***

Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave.
Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies,
neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos,
rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų,
o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai