Mamos Diena

***

Gyvenime - Mama vienintelė
Gėlė gražiausia...
Vienintelis žiedelis,
Išsiskleidžiantis nakčia...
Žydintis ir niekad nenuvystantis...

Proga: 

***

Mama ,
Tu trykšti lyg šaltinis ir suteiki mums gyvenimą,
Tu globoji mus, kai tik žengiam pirmus žingsnius,
Tu suteiki džiaugsmo ir ramumą, vien būdama šalia.
Todėl mama, sviekinu ir džiaugiuos, kad esi visada šalia.

Proga: 

***

MIELOJI MAMA!
Tu buvai ir liksi
Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.
Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi
Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.
Sugrižti trokštame kur tu,
Kur senas beržas, kur gimtinė,
Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama
širdy tavojoj meilė begalinė.

Proga: 

***

Mama,
Rūpesčius ir skausmą
Vaikiškas svajas jau pamirštu.
Ir kodėl man gimė šitoks jausmas?
Vyras svetimas brangesnis negu tu...
Mama,
Kam nepasakei kadaise,
Kai mane taip sunkiai auginai,
Kad ateis žmogus - visų brangiausias
Tas, kuri aš pamilau karštai...
Aš pas jį į vakarą vėjuotą
Nuplasnoju plaštake lengva
Ak, kaip gera bėkt,
Kad tu žinotum...
Taip nebėgau niekad, mama, pas tave...

Proga: 

***

MAMA,
Tu pirmoji pasveikinai mane su tekančia saule,
Tu pirmoji pabučiavai mano akis, lūpas.
Tu palinkėjai gyventi laimingai.
Mama, Tu - mano šviesos spindulys.
Tavo laimė - aš, tavo dukra (sūnus).
Tegul Tavo akys mato tik šviesą,
Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras,
Tegul niekada nepavargsta rankos,
Išmokiusios sėti ir auginti,
Glostyti ir pakelti.
Linkiu gyventi Tau tiek ilgai,
Kad Tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.
SU MAMOS DIENA, MAMA!!!

Proga: 

***

Mano mažytės dienos saule anksti myluotos,
Tarsi laukų purienos ryto rasa paklotos,
Dar visiškai neilgas mano paties takelis,
Aš lyg lakštutė pilkas mažas mamos paukštelis...

Proga: 

***

Mano pasauliui sparnus nupiešei Tu...
Geromis mintimis visad skatini eiti į priekį...
Apkabini, paglostai galvą... širdis sušyla...
Tik Tu gali atleisti viską... pabarus išbučiuot.. tik Tu gali..
Su Motinos diena!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai