Meilė

Meilė

Gėlių nektaras
Apsvaigino mane...
Ir dabar aš esu
Žydėjimas
Mirusiuos laukuos...
Dabar aš esu
Gyvybė
Žiemos rankose...

Tik pažiūrėk
Į mano akis -
Ir pamatysi,
Kad aš aklas...
(R. Kisielius)

Proga: 

Šaltinis

Neišeik tu viena į sutemas,
Neišeik į slaptingą naktį.
Liksiu kambario sienų supamas.
Nesiryždamas žiburio degti.

Sunkią galvą pakelsiu paryčiui -
Tavo pėdsakas bus atvėsęs.
Ne už laimę, už skausmą - ačiū.
Už aiškumą ir tiesą.

Proga: 

***

Aš sapnavau,
Kad, rodos, palikau
Be tavo meilės - - -
Vidury nakties - - -
Kad metai skriejo,
Ir kaskart sunkiau
Man buvo ranką į tave ištiest - - -
Kad, rodos, pamažu
Dingsti,
Dingsti,
Lyg ūkuose
Tarp svetimų žmonių - - -
Iš kur sapnai šie,
Slogūs ir keisti?
Kodėl šitais sapnais aš gyvenu?
(A. Baltakis)

Proga: 

Mudu

Iš vieno dubenio pavalgėm
Pagalvį vieną išgulėjom
Po šita didele padange
Net netikėdami - mylėjom.

Ir laiko maža buvo likę,
Ir atvirai kalbėjo protas.
Ir meilės trikampiai iškrikę
Susidėliojo tarsi grotos.

Proga: 

***

Meilės niekada nebūna pakankamai.
Niekada, iki pat grabo lentos,
Niekada, su jokiu žmogum.
Turbūt visada jos per mažai ir
Tai didžiausia bėda šiame pasauly.
(Remarkas)

Proga: 

***

Ištiesiau ranką - paliest,
Ir suplyšo voratinkliai,-
Nieks neapsaugos
Įskilusio vasaros veido,
Tu nebetiktas,
Ir aš jau tokia netikra,-
Gal mus abu
Po nukritusiais lapais palaidos.
(B. Liniauskienė iš eilėraščio „Nuotaika")

Proga: 

Tau

Tegu nebus tavęs arti,
Ir mano šauksmą perrėks vėjas,
Tu visada mane jauti
Ir viską visada atspėji.

Širdis nejaus ir negirdės
Nė vieno perspėjančio gausmo -
Galbūt negreitai man skaudės,
Bet tu sapnuoji mano skausmą.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai