Kalėdos

***

Neskubėk prieš Kalėdas į parduotuves, o leisk ant Tavo peties nutūpti snaigei ir įdėmiai ją apžiūrėk - ji tokia vienintelė. Prieš apkarstant eglutę blizgučiais, atsistok prie jos, užsimerk ir įkvėpk jos stebuklingo aromato. Taip kvepia tik Tavo Kalėdų eglutė... Prieš linkėdamas ko nors savo draugui, gerai pagalvok, ko jam IŠ TIKRŲJŲ reikia ir pasistenk bent dalelę to padovanoti... Ir tuomet pamatysi, jog Kalėdos - iš tiesų stebuklų metas. Dovanokime vieni kitiems stebuklą...

Proga: 

***

Brangiom akimirkom ir išsipildančiom svajonėm tebūna dosnios šios nuostabios šventės.
Mylėti. Draugauti. Juoktis. Suprasti. Padėti. Užjausti. Svajoti. Pasveikti. Šypsotis. Tikėti. Gyventi.
Linkime tai patirti kasdien ir dovanoti kitiems.
Su Šv. Kalėdom!

Proga: 

***

Lai nepristinga laiko meilei, laiko poilsiui, laiko kilniems tikslams, laiko geriems draugams ...
Lai nepristinga laiko padaryti darbą, paspausti bičiuliui ranką ....
Lai nepristinga laiko įvertinti klaidas, paguosti verkiantį, pabučiuoti mylimą ....
Gražių Kalėdų!

Proga: 

***

Ar atmenat spalvų spindėjimą Kalėdinėj eglutėj?
Ir kaspinų vaivorykštes ant dovanų dėžučių?
Kalėdų pasakas su gyvulėliais,
Prabilusiais žmogaus balsu...
Uždekit eglutės užgesusią žvakę
Ir viltį, ir džiaugsmą į maldą sudėtą,
Kad vėl nuostabioji vaikystės plaštakė
Kalėdų varpais ir giesmėm suplazdėtų...

Proga: 

***

Šventų Kalėdų džiaugsmas
apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
nuo spindinčių kerų...

Proga: 

***

Vėl linkim laimės,
džiaugsmo ir vilties,
Tebūna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime
vieni kitiems
Ir būkime turtingi
gerumu.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai