Kalėdos

***

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Proga: 

***

Bus Kūčių vakaras ramus,
Žvakučių niekas neužpūs.
Mažus, erdvius - visus namus
Vien laimė, meilė, šiluma užplūs...

Proga: 

***

Kūčių stalas žvakelėm mirgės,
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys tikėjimo, gėrio versmės.
Ištieskim kažkam artimam nuo darbų
Gal pavargusią ranką
Ir širdingai linkėkim
SUSITAIKYMO, RAMYBĖS, VILTIES...

Proga: 

***

Žmonių svajonės kaip paukščiai -
Turi sparnus ir gali pakelti
Žmogaus širdį aukštyn.
Tegu Jūsų širdį svajonių sparnai
Kelia į Šv. Kalėdų ryto paslaptį.

Proga: 

***

Tegul su laime, su džiaugsmu,
Su paprastu švelniu juoku
Ir dideliu tikrų draugų būriu
Ateina gražiausios metų šventės.
Su Šventom Kalėdom!

Proga: 

***

Tegul šios gražios šventės
Geru džiaugsmu sušildo Jūsų širdis
Ir tai, ko laukta, kuo visus metus tikėta
Tegul Kalėdų angelai išpildo!

Proga: 

***

Kalėdos apkabina širdis taip karštai,
Kad nori ar nenori sutrupa ledai.
Ir tarsi pumpurai išsilukštena žodžiai, meilės sklidini, -
Būkim kaip sau viens kitam geri...
Šiltų, Šviesių ir Džiaugsmingų Šv. Kalėdų!!!!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai