Kalėdos

***

Žvaigždės rodo kelią Seniui,

Tam, Kalėdas kur gabena,

Elniai eikliai atšuoliuoja,

Trys nykštukai trimituoja:

„Jau Kalėdos, jau Kalėdos"

Proga: 

***

Miega miškas ir sodas, ir laukas -

Žiburiuoja tik eglė žalia

Kai gražiausių švenčių sulauki,

Gera jaust artimuosius šalia...

Proga: 

***

Lai šis gražiausias metų laikas,

Kai dvigubos šventės, susikibusios už rankų,

Ateina į žmonių širdis, atneša Jums

Dvigubą laimę ir dvigubą džiaugsmą!

Proga: 

***

Jau metai keičias, naujos dienos švinta,
Nauji darbai vėl beldžias į duris.
Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys
Aplanko Jus Šventų Kalėdų dienomis,
Te švenčių snaigė spindinti, puri
Į Jūsų šypsančias akis įkris...

 

Proga: 

***

Kalėdos per žemę ateina

Tai amžių smiltelė maža,

Lai neša jos laimę ir džiaugsmą

Su kiekviena diena.

Naujieji beldžiasi į langą,

Senieji greit užvers duris.

Tu neskubėk!

Pabūk dar su senaisiais,

Nes jie išeis ir niekad nesugrįš!

Proga: 

***

Tegul šv. Kalėdų Baltas spindesys

Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta.

Tegul žvaigžde sužibs Tvirta Viltis,

Kad laimės svaiguliui yra Žmogus sutvertas.

Proga: 

***

Iš balto puodelio
Baltas pienelis liejas.
Pro baltą langelį žiūri
Baltai apsisiautęs vėjas,

Ir spragsi žvakelė balta,
Ir šviečia balta staltiesėlė.
Dulkėtas pūkutis kampe
Baltą galvelę iškėlė.

Išėjo balta diena,
Ir nyksta ant sniego pėdos...
Ir sako močiutė sena:
Dar sykį baltuoja Kalėdos!

(Ramutė Skučaitė)

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai