Nauji Metai

***

Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžių,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.
Vėl žvaigždės kris į laukiančias akis.
Ir širdyje prisiminimai dilgčios,
O svajos plačios, ilgesys, rimtis,
Danguj kryžiuosis šalčio žvilgsniu.
Linkim Jum laimės, džiaugsmo ir vilties,
Lai būna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime vieni kitiems
Ir būkime turtingi gerumu.
Linksmų ir šiltų Jums švenčių!!!!!

Proga: 

***

Tegu širdyse nebūna niekad šalta,
Tegu ir širdgėla, kaip sniegas tirpsta ant delnų.
Tegu nors šią minutę žemėj būna balta,
Ir nė lašelio skausmo ant žmonių.

Proga: 

***

Daug džiaugsmo - tik tyro ir tikro.
Daug svajonių - tik prasmingų ir
Visuomet išsipildžiusių.
Ir viso to, kas daro žmogų laimingą.

Proga: 

***

Už laimės valandas,
Už juokdarį likimą,
Kuris vedžiojo mus už nosies
Ištisus metus,
Už lengvabūdę viltį,
Draugo atminimą,
Už tai,- kad viskas klotųsi gerai...
Pakelkim taurę šiuos metus palydint
Ir Naujus sutinkant!

Proga: 

***

Naujųjų metų naktį,
Kada snigs žvaigždėm,
Kada senas mėnulis,
Susipynęs į dangaus skliautą,
Džiaugsis kartu su žmonėmis.
Būkit laimingi!
Sutikit Naujuosius su viltimi,
Džiaugsmu ir šypsena!

Proga: 

***

Kiekvienam gimusiam angelui
Dievas užrašo ant delno LAIMĘ,
Ant lūpų palieka MEILĘ,
Širdy - TIKĖJIMĄ,
Akyse - VILTĮ!
Lai Jus visada globoja mažas angelas!
Laimingų Jums Naujųjų metų!

Proga: 

***

Baltų kaip sniegas dienų,
Lengvų kaip snaigės rūpesčių,
Didelių džiaugsmų ir
Bent vieno mažo gražaus
Naujametinio stebuklo.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai