Nauji Metai

***

Tegul širdys spindi

Gerumu ir meile.

Nesvarbu, kad šalta,

Kad žiema gili.

Lai Naujaisiais Metais

Laimė, džiaugsmas, meilė

Lydi Jus gyvenimo kely!

Proga: 

***

Vilties žvaigždžių

Nušviestais takais

Teateina į Jūsų namus

Laukiami svečiai:

Sveikata, sėkmė,

Džiaugsmas, meilė

Ir namų šiluma.

Proga: 

***

Po uždanga skaidrių žvaigždžių,

Po sniego žydinčiais rožynais,

Tebūna kerinti šita naktis,

Tetrykšta stebuklingas

Naujųjų Metų vynas!

Proga: 

***

Naujų Metų proga linkiu:

Sibirietiškos sveikatos,

Čigoniško linksmumo,

Kaukazietiško ilgaamžiškumo,

Prancūziško skonio

Ir paprastos lietuviškos meilės!

Proga: 

***

Sidabrinėj nakty

Žvaigždės švies sidabrinės.

Sidabrinė diena

Iš už kalno ateis...

Linkim laimės šviesios

Ir sėkmės begalinės,

Linkim džiaugsmo šviesaus

Visais metų laikais.

Proga: 

***

Tą tylią šventą naktį

Pamirškit rūpesčius, vargus.

Tegul Naujieji Metai

Džiaugsmu ir laime

Dosnūs bus.

Proga: 

***

Mažos svajonės stebuklų nakty

Virsta mūsų viltim.

Degančios žvakės ir

Tirpstančios snaigės rodo;

Senieji metai jau baigės!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai