Velykos

***

Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!

Proga: 

***

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei...
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

Proga: 

***

Šiandien gražus Velykų rytas,
Zuikučiai laksto patvory...
Laimingi būkime šiandieną
Palikę negandas toli toli...
Su Šv. Velykom!

Proga: 

***

Prisikėlimo rytas -
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams -
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.

Proga: 

***

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja -
Pavasario šventė linksma.

Proga: 

***

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai, sužydės žiedai...
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai...

Proga: 

***

Kasdien po gerą šiltą žodį - kaip grūdą,
Po šiltą šypseną - kaip spindulį,
Kasdien po gražią mintį - kaip sparną,
Kad pakiltume virš kasdienybės.
Su Šv. Velykom!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai