Velykos

***

Tegul Kristaus Prisikėlimo

Šviesa aplanko visų Jūsų namus.

Tegul netrūksta duonos ir skalsos prie stalo.

Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi,

Visados nugali verkiančius.

Proga: 

***

Velykų džiaugsmas ir palaima

Telydi Jūs žingsnius visus,

Tegul varpai pašaukia laimę,

Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Proga: 

***

Ir su margučiais, su šv. Velykom,

Ir su pirmais pavasario žiedais!

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Proga: 

***

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai

Širdy palieka laimę amžinai.

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Proga: 

***

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą,

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą.

Ir vis linksmiau per ankštą dangų rieda!

Proga: 

***

Nuo kalniuko saulė ritas -

Ei, Velykos, labas rytas!

Skambina džiugiai varpai -

Tegul klojas Jums gerai!

Proga: 

***

Gamta su Jėzum

Prisikelti žada,

Tad prisikelkime ir mes

Kartu visa širdim

Ir siela, ir protu.

Su Šv. Velykom!

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai