Gedulas dėl neišsipildžiusio

Gedulas dėl neišsipildžiusio

Kartą metuose gedžiu to, kas neišsipildė. Tų, kurie išėjo, arba nuo kurių išėjau aš. Tų, kurie visai neatėjo, tik stovėjo nuošaliai. Miestų, kuriuose nepabuvojau. Nepasakytų žodžių. Neišsipildžiusių planų ir idėjų.

 

Muzika instrumentinė

Prisegtukas: Gedulas d?l neišsipildžiusio

Leave a Reply