Langai

Langai

langaiAr šiandien ryte neužmiršai pažvelgt pro langą? Ar pamatei ką nors gražaus? Juk tikrai nesvarbu, kur gyveni: ar daugiaaukščiame name ar nuosavame namuky… Pažvelgus pro langą gali pamatyt tiek daug – zylutę, beieškančią ką sulesti; gražų saulės nutviekstą dangų; į parduotuvę skubantį kaimyną; kieme lakstančius vaikus…

Nepamirškime pažvelgti pro savo namų langus…

PPS autorius – MANIA.

Prisegtukas: Windows.pps

Leave a Reply