Žymių mokslininkų demaskavimas

Žymių mokslininkų demaskavimas

Galilėjus_ir_kitiBet kuris mokinukas paaiškins, kad italų astronomas, fizikas ir matematikas Galilėjas Galilėjus išrado teleskopą. Tačiau teleskopo išradėjas nėra jis. Hansas Liperšėjus (Hans Lippershey) iš Olandijos Midelburgo miesto 1608m. pirmą kartą pademonstravo teleskopą. Tais pat metais G.Galilėjus gavo „olandišką vamzdį” (arba – Liperšėjaus teleskopą), juo susidomėjo ir greit sukūrė savo teleskopą, kuris tik šiek tiek buvo galingesnis už H.Liperšėjaus sukurtąjį. Kodėl teleskopo išradėjumi laikomas G.Galilėjus, sunku paaiškinti. Tiesą, kad ne jis sukūrė teleskopą, žino daug mokslo žmonių, bet mokykliniai vadovėliai (visame pasaulyje!) tvirtina, kad teleskopo išradėjas yra būtent jis.
PPS autorius – Akmena

Prisegtukas: Demaskavimas.pps

Leave a Reply