Geri darbai

Geri darbai

geri_darbai„…Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški.
– Vis dėlto mylėkite juos!
Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius ir savanaudiškus motyvus.
– Vis dėlto darykite gera!
Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų.
– Tegul Jums vis dėlto sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
– Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.
– Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.
– Vis dėlto kurkite!..”
Tai Motinos Teresės žodžiai, kurių išmintimi net neverta abejoti… Dar kartą tai perskaitykime ir pamąstykime…
PPS autorius – INGA (Ingusia)

Prisegtukas: geridarbai.pps

One comment

Leave a Reply