Bonsai ir išmintis…

Bonsai ir išmintis…

bonsasŽmogui galima padėti, jį atjausti, bet gailėtis jo negalima. Gailestis nukreiptas į kūną ir gali pakenkti žmogaus dvasiai ir sielai.
Etiškai raštingo žmogaus- uždavinys niekuomet neįsileisti į pasąmonę negatyvių jausmų.
Liga ne blogis, o būdas sustabdyti dvasios irimo programą.
Mintys, emocijos, elgesys, pradėję prieštarauti Visatos harmonijai, deformuoja biolauko struktūras…

PPS autorius – Inga (Ingusia).

Prisegtukas: Bonsai3.pps

Leave a Reply