Pieštos pilys

Pieštos pilys

piešta pilisJUODA PILIS
Subrendę vaisiai šakose linguojasi
Ir šokdami žemyn suskaldo ankštis,
Kiekvienas šventas žingsnis jų taip netikėtai išsilaisvina,
O man – visi kraštai ir visos šalys ankšta.

Uždusus žemė sualsavo visą orą,
Ir tuštumoj krūtinė neatgauna kvapo,
Nors žaibas sausą troškulį paliestų,
Nors griausmas, nors lietus ant žalių lapų.

Prayra audiniai, žiedai pabyra,
Tiek gyvasties ir svaigulio kiekvienoj protoplazmoje,
Juodon pilin ant juodo pylimo
Per juodą naktį atgabeno laimę plazdančią.

Ir išdalijo siela visą savo turtą,
Gyvybė išaikvojo visą šilimą.
Ir naktį ištuštėjusi pilis apkurto,
Juoda pilis ant juodo pylimo.
(Stasys Anglickis)

PPS autorius – INGA (Ingusia).

 

Prisegtukas: piestos pilys.pps

0 Comments

Leave a Reply