Mažų žingsnelių menas

Mažų žingsnelių menas

snieguolėsNeprašau iš tavęs, Viešpatie, stebuklų, tik jėgų kasdienybei.

Suteik man galios tiksliai pajusti, kas yra svarbiausia, o kas ne taip svarbu.

Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar.

Reikiamą valandėlę atsiųsk man ką nors, kas mylėdamas išdrįstų pasakyti man tiesą.

Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man labiausiai reikia.

Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.

 

/ A. de Saint-Exupery /

 

PPS autorius: zmjg@

Muzika: R.Clayderman – “A comme amour”

 

Prisegtukas: Maž? žingsneli? menas.pps

Leave a Reply