Įsiklausymas į pavasarį

Įsiklausymas į pavasarį

įsiklausyk į pavasarįAš klausausi.

Kaip tyliai žemė iškvepia naują gyvybę…

Kaip uoliai saulės syvai liejasi pavasariu.

Įsiklausau į mišką, pripildomą giesmės.

Įsiklausau į žemę, pripildomą gyvasties.

Įsiklausau į medžius, pripildomus lapų.

Aš klausausi dangiškų nuotaikų kaitos, žaibo blyksnių ir griaustinio dundesio,

Pumpurų skleidimosi ir žolės žalėjimo.

Aš klausausi, kaip širdis gieda prisikėlimo giesmę.

 

PPS autorius: zmjg@

Muzika: Secret Garden – “Serenade to Spring”

Prisegtukas: siklausymas ? pavasar?.pps

Leave a Reply