Taisyklės, kaip teisingai ištverti išmėginimus

Taisyklės, kaip teisingai ištverti išmėginimus

gėlėsTiesą sakant, didžiausi gyvenimo skauduliai kartu esti ir nuostabiausios galimybės dvasiškai augti …

Kančios ir sielvartas yra vien mūsų vertinimo rezultatas.

Kai liaujamės vertinti ir nustojame dalykus vadinti teigiamais arba neigiamais, o tiesiog juos priimame, gyvenimas pasikeičia.

Mūsų tikrovę lemia tai, kaip vertiname gyvenimo įvykius ir į juos reaguojame.

Iš esmės mūsų pasaulį kuria mūsų mintys. Sunkūs laikai skatina mano asmeninę evoliuciją ir daro mane išmintingesnį.

Atleisti, vadinasi, tiesiog suprasti, jog žmogus, verčiantis kentėti kitą, šitaip elgiasi tik todėl, kad kenčia pats.

Muzika: Secret Garden – “Searching for the past”

PPS autorius: zmjg@

Prisegtukas: Taisykl?s, kaip s?kmingai ištverti išm?ginimus.pps

Leave a Reply