Laiko spalvos

Laiko spalvos

laiko spalvos

 

„Mes negalime laiko nei sustabdyti, nei sulėtinti. Tačiau spalvinti laiką galime. Kūrėjas davė Saulei galią spalvinti rytmetį, vidudienį, vakarą. Mūsų sukurtos saulės spalvina mūsų artimųjų dienas, naktis, o jų spinduliai pasiekia slapčiausias sielos gelmes“. (Tėvas Stanislovas)

Pagriebiau laiko saują,

Suspaudžiau į kumštį.

Taip tvirtai jį laikiau.

Ir tekėjo laikas per tarpupirščius,

kaip vanduo,

Tik delnas visai nesudrėko.

Ir byrėjo laikas iš saujos,

Kaip smėlis.

Tik delne neprilipo smiltelė.

Atgniaužiau kumštį.

Delnas buvo tuščias

Ir labai švarus.

Vadinasi,

Laikas – ne vanduo.

Laikas – ne smėlis.

Jis švarus kaip liepsna.

Laikas niekada nesutepa žmogaus,

Tik žmogus nuolatos kaltina laiką.

( Angelina Zalatorienė)

 

Klausydamiesi ramios muzikos, pasižiūrėkime menines nuotraukas, kurių tema – laiko spalvos.

PPS iš prancūzų tinklapio ppsmania.net

Prisegtukas: COULEURS_DU_TEMPS.pps

Leave a Reply